Публічний договір (оферта)

Публічний договір (оферта) на виготовлення взуття та/ або сумки по індивідуальному замовленню

1. Загальні положення.

1.1 Даний договір є офіційною і публічною пропозицією (офертою), адресованою невизначеному колу осіб, укласти договір на виготовлення взуття  та/або сумки по індивідуальному замовленню.

1.2 Договір вважається укладеним з моменту підписання сторонами договору, а у разі укладення договору за допомогою засобу дистанційного зв’язку – з моменту натискання кнопки «Подтвердить заказ» і отримання Замовником від Виконавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1.3 Укладаючи договір Замовник в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати, доставки  та усі інші умови, визначені даним Договором. Факт попередньої оплати та оформлення замовлення є беззаперечним і повним прийняттям Замовником умов даного Договору.

1.4 Укладаючи договір Замовник підтверджує наступне:

 • Замовник цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами цього Договору;
 • Замовник надає дозвіл на обробку даних згідно Закону України «Про захист персональних даних». Крім цього, укладенням договору Замовник підтверджує, що він повідомлений про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника з метою виконання його замовлення. Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

1.5 Терміни, що вживаються в цьому договорі:

1.5.1 Виконавець – фізична особа-підприємець Пярн Катерина Олександрівна, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.5.2 Замовник – фізична особа, яка уклала договір на виготовлення взуття та/або сумки по індивідуальному замовленню, в тому числі за допомогою Інтернет-сайту https://choosl.net/.

1.5.3 Індивідуальне замовлення – погоджене Виконавцем та підтверджене Замовником замовлення, в якому містяться характеристики, параметри, матеріали, строки, вартість, спосіб та адреса доставки замовлення тощо.

1.5.4 Інтернет-сайт https://choosl.net/  – сайт Виконавця, призначений для надання комерційного електронного повідомлення про роботи та послуги, що надаються Виконавцем і укладання договорів на виготовлення взуття та/або сумки по індивідуальному замовленню за допомогою засобу дистанційного зв’язку.

1.5.5 Недоліки виробу (взуття чи сумки):

 • Дефект  – пошкодження виробу чи окремих його деталей, яке знижує його якість;
 • Усувний дефект– дефект виробу, усунення якого технічно можливе і економічно доцільне;
 • Неусувний дефект – дефект виробу, усунення якого технічно неможливе і (чи) економічно недоцільне;
 • Прихований дефект– дефект виробу, що виявляється в процесі виробництва чи експлуатації;
 • Дефект зовнішнього вигляду – дефект, що виявляється візуально і погіршує естетичний вигляд виробу.

2. Предмет договору.

2.1 Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання щодо виконання індивідуального замовлення Замовника, а саме: розробки дизайну взуття та/або сумки та/або виготовлення взуття та/або сумки.

2.2 Замовлення Замовника виготовляється на підставі індивідуального замовлення, відповідно до обраної Замовником моделі (ескізу) або індивідуально розробленого Виконавцем дизайну моделі для Замовника.

2.3 Право власності на виготовлене індивідуальне замовлення переходить від Виконавця до Замовника з моменту 100 % сплати вартості індивідуального замовлення.

2.4 Замовник не має права на обмін та повернення виготовленого індивідуального замовлення.

3. Оформлення та узгодження індивідуального замовлення.

3.1 Замовник заповнює відповідну форму замовлення (бланк) з позначенням характеристик майбутнього замовлення: моделі (дизайну), параметрів, характеристики,  матеріалу індивідуального замовлення та інших даних, що містяться у відповідній формі замовлення (бланка).

3.2 При заповненні відповідної форми замовлення (бланка) Замовник зобов’язується надати наступну обов’язкову інформацію (окрім зазначення даних, визначених п. 3.1 цього Договору):

 • прізвище, ім’я, по-батькові Замовника;
 • номер засобу зв’язку;

3.3 У разі укладення договору за допомогою засобів дистанційного зв’язку, у результаті обробки замовлення (бланка) Замовника, Виконавець надсилає Замовнику підтвердження про погодження усіх умов замовлення з позначенням у разі необхідності додатково остаточних строків та  вартості замовлення.

У разі погодження з усіма умовами виготовлення індивідуального замовлення, Замовник натискає на кнопку «Подтвердить заказ», після чого від Виконавця надходить повідомлення про підтвердження замовлення.

3.4 У разі укладання  Договору у письмовий формі (паперовому вигляді), погоджене замовлення (бланк) повинно бути підписане Замовником.

4. Вартість замовлення, оплата та порядок розрахунків.

4.1 Остаточна вартість робіт та послуг Виконавця зазначена в індивідуальному замовленні.

4.2 Оплата замовлення здійснюється наступним чином:

 • 70 % вартості замовлення  Замовник сплачує на умовах попередньої оплати;
 • 30 % вартості замовлення Замовник сплачує протягом 3 (трьох) робочих днів після надходження від Виконавця інформації про готовність індивідуального замовлення та надання докладного відеозапису виготовленого індивідуального замовлення.
 • Замовник має право на отримання виготовленого індивідуального замовлення тільки після 100 % оплати вартості індивідуального замовлення відповідно до умов цього договору.

4.3 Оплата здійснюється Замовником в національній валюті України – гривні, у готівковій або безготівковій формі.

4.4 Вартість індивідуального замовлення не включає в себе вартість доставки. Вартість доставки Замовник сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників).

4.5 Зобов’язання Замовника по оплаті вважаються виконаними з моменту отримання грошових коштів Виконавцем, а у разі розрахунку у безготівковий формі – з моменту  надходження коштів на рахунок Виконавця.

4.6 У разі необхідності здійснити додаткові роботи з перероблення виготовленого індивідуального замовлення, які виникли у зв’язку з невідповідністю інформації в індивідуальному замовленні, яка була зазначена і підтверджена Замовником, фактичним даним, Замовник звертається до Виконавця для узгодження таких додаткових робіт. Виконавець має право відмовити у здійсненні додаткових робіт з перероблення виготовленого індивідуального замовлення у разі відсутності об’єктивних (технічних)  можливостей для здійснення таких робіт.

Виконавцем у будь-якому разі не здійснюються наступні роботи:

 • Профілактика на підошву.
 • Додаткові набійки для каблуків.
 • Розтяжка і зменшення пари, якщо виготовлене індивідуальне замовлення відповідає усім умовам, зазначеним і підтвердженим Замовником в індивідуальному замовленні.
 • Зменшення/збільшення висоти і зовнішнього вигляду виготовленого індивідуального замовлення, якщо виготовлене індивідуальне замовлення відповідає усім умовам, зазначеним і підтвердженим Замовником в індивідуальному замовленні, однак виглядає не так, як Замовник собі уявляв.
 • Ремонт виготовленого індивідуального замовлення, пов’язаний з усуненням умисних або неумисних пошкоджень виготовленого індивідуального замовлення, завданих Замовником (заміна бігунка, блискавки та інші ремонтні роботи).

4.7 Додаткові роботи з перероблення виготовленого індивідуального замовлення, які виникли у зв’язку з невідповідністю інформації в індивідуальному замовленні, яка була зазначена і підтверджена Замовником, фактичним даним, оплачуються Замовником додатково.

5. Права та обов’язки.

5.1 Виконавець зобов’язаний:

5.1.1 вчасно та якісно виготовити індивідуальне замовлення;

5.1.2 надавати Замовнику за його вимогою інформацію про хід  виготовлення індивідуального замовлення;

5.1.3 попереджати Замовника про можливе призупинення або уповільнення виготовлення індивідуального замовлення.

5.2 Виконавець має право:

5.2.1 На оплату індивідуального замовлення відповідно до умов цього Договору;

5.2.2 інші права, передбачені цим Договором.

5.3 Замовник зобов’язаний:

5.3.1 до моменту укладення договору ознайомитися зі змістом цього Договору та іншою необхідною інформацією для замовлення (зокрема, але не виключно з Інструкцією та/або Правилами зняття мірок, Правилами експлуатації або зберігання),  що міститься на сайті Виконавця або надані Виконавцем безпосередньо;

5.3.2 уважно, детально та достовірно заповнити відповідну форму  замовлення (бланк);

5.3.3 оплатити та прийняти виготовлене індивідуальне замовлення;

5.4 Замовник має право:

5.4.1 отримати індивідуальне замовлення у погоджені строки;

5.4.2 на належну якість виготовленого індивідуального замовлення;

5.4.3 на інформацію про хід  виготовлення індивідуального замовлення;

6. Якість виготовленого індивідуального замовлення.

6.1 Матеріали, що використовуються Виконавцем для виготовлення індивідуального замовлення, повинні бути якісними та безпечними.

6.2 У разі виявлення недоліків у виготовленому індивідуальному замовленні Замовник має право на свій вибір вимагати:

1) безоплатного усунення недоліків (усувного дефекту) виготовленого індивідуального замовлення у розумний строк;

2) відповідного зменшення ціни виготовленого індивідуального замовлення у разі неможливості усунення дефекту Виконавцем. У такому разі, зменшення ціни на виготовлене індивідуальне замовлення не може бути більше суми в гривнях, що за поточним картковим курсом Приватбанка еквівалентно 20 доларам США від вартості індивідуального замовлення;

3) безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання індивідуального замовлення, у разі виявлення неусувного дефекту;

4) відшкодування завданих йому збитків за усунення недоліків (усувного дефекту) виготовленого індивідуального замовлення, своїми силами чи із залученням третьої особи.

У такому випадку збитки за усунення недоліків виготовленого індивідуального замовлення відшкодовуються Виконавцем у розмірі, що не перевищує вартість аналогічних робіт, якщо б такі роботи виконувалися Виконавцем.

Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання Замовником виготовленого індивідуального замовлення, в разі неможливості виявлення недоліків під час приймання виготовленого індивідуального замовлення – протягом гарантійного строку, встановленого цим договором.

7. Гарантійні зобов’язання.

7.1 Виконавець гарантує якість виготовленого індивідуального замовлення  протягом 6 місяців з дня його отримання Замовником.

7.2 Гарантія Виконавця не поширюється на недоліки виготовленого індивідуального замовлення, які виникли після його отримання Замовником в результаті порушення Замовником правил експлуатації або зберігання, дій третіх осіб, випадку або форс-мажорних обставин.

8. Відовідальність сторін.

8.1 У разі порушення Виконавцем строків виготовлення індивідуального замовлення, Виконавець сплачує на користь Замовника штраф в розмірі 0,1 % від суми індивідуального замовлення за кожен день прострочення виконання зобов’язання.

8.2 Виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов’язання та недоліки у виготовленому замовленні, якщо доведе, що вони виникли з вини самого Замовника чи внаслідок дії непереборної сили.

8.3 У випадку, якщо Замовником була здійснена попередня оплата і Виконавцем виготовлене індивідуальне замовлення, яке в подальшому, а саме  протягом 3 (трьох) тижнів з дня закінчення строку на виготовлення замовлення Замовником не було оплачене в повному обсязі, Виконавець після спливу  3 (трьох) тижнів з дня закінчення строку на виготовлення індивідуального замовлення має право переробити та/або реалізувати виготовлене індивідуальне замовлення. При цьому, сплачена Замовником попередня оплата після спливу строку, визначеного цим пунктом, не підлягає поверненню.

У разі звернення Замовника до Виконавця після спливу 3 (трьох) тижнів з дня закінчення строку на виготовлення замовлення, у випадку наявності замовленого у Виконавця індивідуального замовлення, за умови сплати Замовником неоплаченої частини вартості індивідуального замовлення та штрафних санкцій- пеню в розмірі 0,1 % від вартості неоплаченого індивідуального замовлення за кожен день прострочення виконання зобов’язання, Виконавець повертає Замовнику виготовлене індивідуальне замовлення.

8.4 Замовник має право до закінчення виготовлення індивідуального замовлення відмовитися від індивідуального замовлення, виплативши Виконавцеві плату за виконані роботи (надані послуги) та за матеріал, що був закуплений безпосередньо для індивідуального замовлення Замовника, у такому розмірі:

– у разі відмови Замовника від індивідуального замовлення протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання Виконавцем попередньої оплати за індивідуальне замовлення –  якщо не куплені матеріали, але розпочато розробку моделі, компенсація Виконавцю складе 30% від повної вартості індивідуального замовлення.

–  у разі відмови Замовника від індивідуального замовлення протягом 4 (чотирьох) календарних днів з моменту отримання Виконавцем попередньої оплати за індивідуальне замовлення – якщо матеріали куплені, і розроблена модель, але індивідуальне замовлення ще не на етапі збірки, компенсація Виконавцю складе 60% від повної вартості індивідуального замовлення.

–  у разі відмови Замовника від індивідуального замовлення протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання Виконавцем попередньої оплати за індивідуальне замовлення – якщо матеріали куплені, розроблена модель, індивідуальне замовлення знаходиться в процесі крою або збірки, компенсація Виконавцю складе 70% від повної вартості замовлення, та відшкодувати Виконавцеві збитки, завдані розірванням цього Договору

9. Форс-мажорні обставини

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

9.2 Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, терористичні акти, блокади, страйки, тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законі або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню.

9.3 Сторона, яка не може виконати зобов`язання в зв`язку з настанням форс-мажорних обставин, повинна при першій же можливості негайно, але не пізніше п’яти робочих днів з дати їх настання, повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором через телефонний чи факсимільний зв’язок із одночасним направленням письмового листа.

9.4 Несвоєчасне повідомлення про настання, тривалість чи закінчення дії форс-мажорних обставин позбавляє Сторону, яка несвоєчасно повідомила про це, права посилатися на ці обставини і зобов’язує її виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором вчасно, у повному обсязі й у терміни, зазначені в даному Договорі.

9.5 Термін виконання зобов’язань відповідної Сторони за Договором відтерміновується відповідно до часу, протягом якого діяли форс-мажорні обставини.

9.6 Існування форс-мажорних обставин повинне бути підтверджене висновком Торгово-промислової палати України або іншим компетентним органом відповідно до чинного законодавства України.

10. Інші умови.

10.1 Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами договору, а у разі укладення договору за допомогою засобу дистанційного зв’язку – з моменту натискання кнопки «Подтвердить заказ» і отримання Замовником від Виконавця підтвердження замовлення в електронному вигляді та діє по повного виконання зобов’язань по договору.

10.2 У разі необхідності внести зміни в індивідуальне замовлення, при умові, що Виконавцем можуть бути прийняті такі  зміни, Сторони узгоджують нове індивідуальне замовлення, в спосіб та в порядку, передбаченому Розділом 3 цього Договору.

10.3 Усі спори, що виникають між Замовником і Виконавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Замовник та/або Виконавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.